12
 • pinnaseläbistus kinnisel meetodil (nn “muttimine”) diameetriga 70-215mm
 • gaasitorustike ehitus (A, B kategooria)
 • gaasikatelde paigaldus
 • gaasikontrolli teenus korteriühistutele
 • gaasilekete kontroll
 • gaasipaigaldise kasutamise järelevaataja teenus
 • gaasi-, kütte-, veevarustus- ja kanalisatsiooni välistrasside ehitus, rekonstrueerimine ja remont;
 • radiaatorkütte ja vesipõrandakütte ehitus, küttesõlmede ehitus, rekonstrueerimine ja remont;
 • sanitaartehniliste seadmete paigaldus;
 • veemõõteseadmete (sh korterisiseste veearvestite) paigaldamine ja taatlemine
 • kaevetööd (sh kopplaaduri ja miniekskavaatoriga)
 • maakütte kollektorite paigaldus
 • biopuhastite paigaldus
 • septikute paigaldus

Vaata ka meie teostatud töid

Täpsem info +372 5347 1534

Hinnapäringu saad teha siin